RĂSPUNDEREA PĂRINTEASCĂ – AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ

Ce este autoritatea părintească?

            Autoritatea părintească însumează totalitatea drepturilor și îndatoririlor părintești privind persoana și bunurile copilului (de exemplu dreptul și obligația de a asigura supravegherea copilului; dreptul și obligația de a asigura întreținerea copilului; deciziile cu privire la religia copilului, la intervențiile medicale, educația acestuia, reprezentarea copilului și administrarea bunurilor sale).

            În ce privește durata autorității părintești, aceasta se exercită de la data stabilirii filiației față de copil și până la dobândirea de către acesta a capacității depline de exercițiu, de regulă până la vârsta de 18 ani. Durata și domeniul de aplicare a răspunderii părintești pot fi modificate doar de o instanță judecătorească.

Cine deține autoritatea părintească asupra unui copil?

            Ca regulă, fiecare părinte exercită de comun acord autoritatea părintească, cu excepția cazului în care a fost decăzut din drepturile părintești. Este irelevant dacă părinții copilului sunt sau nu sunt căsătoriți și dacă respectivul copil s-a născut în cadrul căsătoriei sau în afara ei.

Stabilirea locuinței minorului după desfacerea căsătoriei la unul dintre părinți nu înseamnă că doar acesta deține autoritatea părintească.

Numai în situații excepționale, precum decădere din drepturile părinteși, punerea sub interdicție sau decesul unui părinte, autoritatea părintească se exercită de către un singur părinte.

Cum se stabileşte autoritatea părintească dacă părinţii divorţează sau se despart?

            De obicei, chiar și după desfacerea căsătoriei, autoritatea părintească revine ambilor părinţi. Numai dacă există motive întemeiate (de exemplu rele tratamente aplicate minorului) autoritatea părintească va reveni unui singur părinte.

            În cazul procedurilor de divorț este important să se stabilească dacă minorul va rămâne cu unul dintre părinți sau va locui alternativ la fiecare dintre ei. Părțile pot ajunge la un acord cu privire la acest aspect.

În lipsa unui acord al părinților cu privire la exercitarea autorității părintești, instanța va stabili asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copilul lor minor.

Dacă părinții nu locuiesc în aceeași țară, deciziile privind autoritatea părintească vor aparține instanței judecătorești din țara în care locuiește copilul de obicei.

Dacă cei doi soți sunt de acord, instanța care judecă procesul de divorț poate lua și deciziile legate de autoritatea părintească.

Pot fi modificate măsurile dispuse de instanță cu privire la autoritatea părintească?

 Instanţa de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile şi îndatoririle părinţilor divorţaţi faţă de copiii lor minori, în cazul schimbării împrejurărilor.

Cererea poate fi formulată de oricare dintre părinţi sau a unui alt membru de familie, a copilului, a instituţiei de ocrotire, a instituţiei publice specializate pentru protecţia copilului sau a procurorului.

Dacă unul dintre părinți nu este de acord cu deplasarea copilului în alt stat, cu toate că acest lucru este necesar, cum poate fi copilul deplasat în mod legal în alt stat membru?

Ori de câte ori există neînţelegeri între părinţi cu privire la exerciţiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părinteşti hotărăşte instanţa de tutelă potrivit interesului superior al copilului. Astfel, consimţământul celuilalt părinte la deplasarea copilului în străinătate poate fi suplinit prin hotărârea instanţei de judecată.

Sunt recunoscute în România hotărârile judecătorești emise într-o țară UE?

            Hotărârile judecătorești cu privire la autoritatea părintească emise într-o țară din Uniunea Europeană sunt recunoscute în toate celelalte state membre, fără să fie nevoie de vreo procedură specială.

            NOTÁ BÉNE: Normele UE privind autoritatea părintească (de exemplu, cele privind competența instanțelor, recunoașterea și executarea hotărârilor) nu se aplică în Danemarca.    

                Acțiunile cu privire la autoritatea părintească, fie de stabilire sau modificare, au efecte considerabile atât asupra părinților, cât și asupra copilului/copiilor , astfel că este important ca aceastea să fie întocmite de un profesionist.