Procese Civile

DREPTUL FAMILIEI

Bogata experienţă în domeniul dreptului familiei a fost câştigată în decursul anilor, prin gestionarea unor dosare specifice, cum ar fi, litigii privind desfacerea căsătoriei şi soluţionarea cererilor accesorii (exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea programului de legături personale cu minorii sau plata pensiei de întreţinere), partajul părţilor sociale/acţiunilor între foştii soţi sau infracţiuni contra familiei (în special abandonul de familie).

Asigurăm servicii integrate de consultanţă juridică specializată şi reprezentare în instanţă pentru toate tipurile de dosare de dreptul familiei

 • divorţuri
 • împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia, partajul
 • acţiuni în stabilirea paternităţii, contestarea recunoaşterii paternităţii, tăgada paternităţii
 • acţiuni privind încredinţarea minorilor spre creştere şi educare
 • stabilirea domiciliului minorilor
 • acţiuni privind evacuarea soţului violent
 • împărţirea provizorie a folosinţei locuinţei comune
 • acţiuni privind restituirea bunurilor proprii

DREPTURI REALE

SCPA „Coste şi Ioanid” vine în sprijinul dumneavoastră cu servicii profesionale de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în litigii civile

 • redactarea de acţiuni în revendicare mobiliară/imobiliară, acţiuni privind dezmembrămintele dreptului de proprietate privată, acţiuni în grăniţuire, accesiune
 • redactarea de acţiuni privind proprietatea comună, partaj, proprietate periodică
 • fiducie
 • acţiuni de carte funciară (înscrieri, notări, rectificări)
 • acţiuni posesorii – uzucapiune imobiliară
 • DREPT SUCCESORAL

Societatea noastră deţine o vastă experienţă în domeniul dreptului succesoral. Vă oferim servicii profesionale şi consultanţă juridică cu privire la dezbaterea succesorală/ testamentară, redactarea testamentelor, cât şi asistenţă şi reprezentare în instanţa de judecată.

Venim în sprijinul clienţilor, oferind servicii profesionale de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în litigii având ca obiect

 • acţiuni de partaj judiciar
 • acţiuni în constatarea calităţii de moştenitor
 • reducţiunea liberalităţilor excesive
 • anularea certificatelor de moştenitor
 • deschiderea moştenirii
 • calcularea cotelor succesorale
 • raporturi de donaţie
 • proceduri de mediere, dacă este cazul

CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

Ai nevoie de un avocat? Nu știi care sunt șansele reale de câștig în procesul tău?

Contactează-ne și îți vom răspunde în cel mai scurt timp.

Sună acum la 0741 148 975