Alte domenii de activitate

PROCEDURI CIVILE SPECIALE

Pe cale judiciară, ne ocupăm cu redactarea şi susţinerea diverselor acţiuni în faţa instanţelor de judecată: ordonanţe de plată, cereri cu valoare redusă, acţiuni de drept comun, cereri pentru instituirea măsurilor asigurătorii (sechestru, poprire) şi a sechestrului judiciar. Asistăm şi reprezentăm clienţii noştri în faţa instanţelor judecătoreşti şi de arbitraj, pentru a asigura desfăşurarea cât mai rapidă a acestor proceduri, şi pentru a anihila diversele tactici folosite de debitori pentru tergiversarea sau paralizarea demersurilor de recuperare a creanţei.

PLÂNGERI CONTRAVENŢIONALE

În domeniul de practică contravenţională, SCPA „Coste & Ioanid” reprezintă clienţi in litigii împotriva instituţiilor de stat emitente ale proceselor-verbale de contravenţie, fie că este vorba despre Serviciul Urbanism din cadrul Autorităţilor Locale, Inspectoratul de Stat in Construcţii, Autoritatea Națională pentru Protecţia Consumatorului, Garda de Mediu, Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Serviciul Rutier.

În redactarea plângerii contravenţionale vom avea în vedere motivele de anulare a proceselor verbale

  • lipsa obiecţiunilor contravenientului
  • lipsa semnăturii agentului constatator sau a contravenientului
  • lipsa menţiunilor cu privire la numele sau funcţia agentului constatator
  • lipsa unor date cu privire la ziua, luna, anul sau ora la care s-a întocmit procesul verbal sau datarea acestuia în mod eronat
  • stabilirea amenzii în cuantumul respectiv, dar omiţându-se sancţiunea aplicată pentru fiecare din contravenţiile stabilite
  • orice lipsă de menţiuni cu privire la motivele care au condus la întocmirea unui proces verbal sau care nu conţin datele cerute de lege, etc.

EXECUTARE SILITĂ

În materia executării silite reprezentăm părţile în vederea desfăşurării procedurii cu celeritate şi cu respectarea prevederilor legale.

De asemenea, reprezentăm părţile în instanţă în cadrul procedurilor accesorii sau incidente executării silite: contestaţie la executare, opoziţie la executare, suspendarea executării, validarea popririi, procedura depunerii cu afectaţiune specială.

CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

Ai nevoie de un avocat? Nu știi care sunt șansele reale de câștig în procesul tău?

Contactează-ne și îți vom răspunde în cel mai scurt timp.

Sună acum la 0741 148 975