Amenzile contravenționale și starea de urgență

Starea de urgență instituită pe teritoriul României începând cu data de 16 martie 2020 a adus cu sine o serie de măsuri de restrângere a exercitării unor drepturi garantate de Constituție și o serie de sancțiuni pentru nerespectarea acestor măsuri.

            Prin articolul 28 al Ordonanței de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență se prevedea că nerespectarea prevederilor articolului 9 din aceeași ordonanță constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 10.000 la 70.000 lei, pentru persoanele juridice, articolul 9 neindicând în concret ce fapte constituie contravenție și nici criteriile după care se putea determina o astfel de faptă.

            Ca urmare a acestor „lipsuri”, Curtea Constituțională a României prin Decizia nr. 152/2020 a declarat  neconstituțional articolul 28 din OUG 1/1999, cât și OUG 34/2020 prin care s-a modificat și completat OUG 1/1999.

  • Ce se întâmplă în acest caz?

Deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii și se aplică doar pentru viitor, iar efectele se produc de la momentul publicării lor în Monitorul Oficial al României.

Din acest moment, decizia va avea efectul unei legi de abrogare a dispozițiilor declarate neconstituționale.  Rezultă, astfel, că începând cu data de 13.05.2020 (data publicării deciziei) dispozițiile art. 28 din OUG 1/1999 au ieșit din vigoare.

Deși, în general, deciziile CCR se aplică pentru doar viitor, în materie contravențională, acestea se aplică și pentru situațiile petrecute în trecut, întrucât constituie „legea” mai favorabilă.

  • Ce se întâmplă cu amenzile contravenționale deja aplicate?

Abrogarea dispozițiilor art. 28 din OUG 1/1999 conduce la imposibilitatea sancționării contravențiilor comise, iar amenzile aplicate nu mai pot fi executate.

Însă, cum procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției se bucură de prezumția de legalitate, instanța de judecată este singura în drept să dispună anularea acestuia pentru a nu se proceda la executarea executarea silită.

Astfel, este necesar ca persoana sancționată în baza acestor dispoziții să formuleze plângere contravențională împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției și să solicite anularea lui.

  • Care este termenul pentru formularea plângerii contravenționale?

Potrivit Decretului Președintelui României nr. 195/2020 pentru instituirea stării de urgență, termenele pentru exercitarea unor drepturi (în speță, termenul pentru exercitarea plângerii contravenționale) nu încep să curgă pe perioada stării de urgență.

Rezultă, așadar, că termenul de 15 zile pe care îl are la dispoziție persoana căreia i s-a aplicat amenda contravențională începe să curgă din data de 15 mai 2020 și se împlinește pe data de 2 iunie 2020.

Dacăprocesul-verbal nu a fost comunicat contravenientului până la data de 15 mai 2020, termenul de 15 zile va începe să curgă de la data comunicării, cu precizarea faptului că la calcularea acestui termen nu se socotește ziua în care a început să curgă și nici ziua în care se sfârșește.