Șomajul tehnic plătit de stat în contextul pandemiei coronavirus COVID-19

Ce înseamnă șomajul tehnic?

Șomajul tehnic reprezintă întreruperea temporară a activității unei companii din motive economice, tehnologice, structurale sau altele de acest fel. În acest caz, contractele de muncă sunt suspendate la inițiativa angajatorului. Angajații vor primi pe perioada șomajului tehnic o indemnizație lunară.

Care sunt beneficiarii indemnizației de șomaj tehnic plătit de stat și care este procedura de obținere a indemnizației?

 1. Salariații angajatorilor care întrerup sau reduc activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate.

Angajatorii depun pe platforma  aici.gov.ro:

 • o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal al angajatorului;
 • o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la faptul că este nevoit să-și întrerupă total sau să-și reducă activitatea ca urmare a efectelor pandemiei coronavirus COVID-19. ;
 • o lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Pentru încărcarea documentelor necesare obținerii indemnizației de șomaj tehnic pe platforma aici.gov.ro, ANOFM a întocmit un ghid în care este explicat fiecare pas: https://www.anofm.ro/upload2/ANOFM/12066/Ghid-de-Utilizare_platforma_aici.gov.ro.pdf

Plata indemnizaţiei se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Salariatul va primi indemnizația în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor.

Depunerea documentelor pentru indemnizațiile aferente perioadei 16-31 martie 2020, se face în perioada 1-10 aprilie 2020.

2. Întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele care exercită profesii liberale, persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, care întrerup activitatea ca urmare a afectelor coronavirusului pe perioada stării de urgență instituită prin decret.

Persoanele îndreptăţite depun documentele necesare la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (http://www.mmanpis.ro/) prin e-mail la o adresa de tipul plati.covid.județ@mmanpis.ro (ex.: plati.covid.is@mmanpis pentru Iași). Lista adreselor de email pentru ficare județ se găsește aici.

Persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și familiale (IF), profesiile liberale (PF) trebuie să depună prin email:

 • o cerere (descarcă cererea la sfârșitul articolului);
 • o declarație pe propria răspundere semnată și datată (descarcă declarația la sfârșitul articolului);
 • extras de cont;

Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe trebuie să depună prin email:

 • cerere (descarcă cererea la sfârșitul articolului);
 • o declarație pe propria răspundere semantă (descarcă declarația la sfârșitul articolului);
 • extras de cont;
 • copie carte de identitate;
 • copie după contractul de drepturi autori și drepturi conexe din ultimele 3 luni anterior declanșării stării de urgență;

Persoanele care au încheiate convenții individuale de munca în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației trebuie să depună prin email:

 • o cerere (descarcă cererea la sfârșitul articolului);
 • o declarație pe propria răspundere (descarcă declarația la sfârșitul articolului);
 • copie carte de identitate;

Plata se efectuează în conturile bancare deschise la unităţile bancare de beneficiarii indemnizaţiei.
Depunerea documentelor pentru indemnizațiile aferente perioadei 16-31 martie 2020, se face în perioada 1-10 aprilie 2020.

3. Sportivii, antrenorii, medicii, asistenţii medicali, maseurii, kinetoterapeuţii, cercetătorii pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2.

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, structurile sportive cu care persoanele au încheiate contracte de activitate sportivă depun la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială  în raza căreia îşi au sediul social prin e-mail la adresa plati.covid.județ@mmanpis.ro (ex.: plati.covid.is@mmanpis pentru Iași):

 • o cerere (descarcă cerere la sfârșitul articolului)
 • o declarație pe propria răspundere (descarcă declarația la sfârșitul articolului)
 • copie carte de identitate a administratorului structurii sportive
 • lista cu participanţii la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea (descarcă lista la sfârșitul articolului).

Plata indemnizaţiei se realizează către structurile sportive, care vor face plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă.

Depunerea documentelor pentru indemnizațiile aferente perioadei 16-31 martie 2020, se face în perioada 1-10 aprilie 2020 și începând cu 1 mai pentru perioada 1 aprilie-16 aprilie.

Care este cuantumul indemnizației de șomaj tehnic?

În cazul contractelor individuale de muncă, indemnizația este de 75% din salariul de bază, nu mai mult de 75% din salariul mediu pe economie. Dacă angajatul are un salariu mai mare decât salariul mediu brut, angajatorul are posibilitatea de a suporta diferența până la 75% din salariul de bază, în funcție de negocierile dintre angajator și angajat.

Întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele care exercită profesii liberale, persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei beneficiază de o indemizație fixă de la stat în cuantum de 75% din salariul mediu brut pe economie.

Structura sportivă şi sportivii, antrenorii, medicii, asistenţii medicali, maseurii, kinetoterapeuţii pot negocia şi stabili de comun acord plata de alte indemnizaţii compensatorii acordate de structura sportivă, care să compenseze diminuarea contraprestaţiei financiare.

Pentru anul 2020, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei, astfel că indemnizația nu poate depăși 4.071 de lei brut, respectiv 2.381 de lei net.

Indemnizaţia este supusă, în toate cazurile, impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate.

La indemnizația pentru șomajul tehnic nu se calculează și nu se plătește și contribuția asigurătoare pentru muncă (cei 2,25% din salariul brut, contribuție pe partea angajatorului, în cazul salariilor).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *