Despre cauza care înlătura consecințele condamnării – REABILITAREA

Reabilitarea este instituția care îi permite unei persoane condamnate de a fi înlăturate consecințele ce decurg din aceasta (decăderi, interdicții, incapacități), în anumite condiții expres prevăzute de lege, cu scopul reintegrării în societate a acesteia.

            Cu toate că reabilitarea face să înceteze decăderile, interdicțiile, incapacitățile care rezultă din condamnare, aceasta nu are ca urmare obligația de reintegrare în funcția din care condamnatul a fost scos sau de redare a gradului militar pierdut. De asemenea, reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de siguranță (obligarea la tratament medical, internarea medicală, interzicerea ocupării unei funcții sau execitării unei profesii, confiscarea specială, confiscarea extinsă).

            Reabilitarea este de două feluri:

 1. reabilitare de drept;
 2. reabilitare judecătorească.

În cele ce urmează, vom face o scurtă prezentare a instituției reabilitării de drept.

 Conform dispozițiilor art. 165 Cod penal, reabilitarea de drept intervine, în virtutea legii, în cazul condamnărilor ce prezintă o gravitate redusă, respectiv:

 • condamnări la pedeapsa amenzii;
 • condamnări la pedeapsa închisorii care nu depășeste 2 ani, dacă  pe parcursul termenului de reabilitare condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune;
 • condamnări la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost supendată sub supraveghere, dacă în termen de 3 ani de la data expirării termenului de supraveghere condamnatul nu a mai săvârșit o altă infracțiune.

Termenul de reabilitare de drept este de 3 ani și curge de la data la care pedeapsa principală a fost executată sau considerată executată, după cum urmează:

 • în cazul condamnării la pedeapsa amenzii – data când amenda penală a fost achitată sau considerată ca achitată;
 • în cazul condamnării la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani ce a fost executată în regim de detenție – data punerii în libertate;
 • în cazul condamnării la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere – data împlinirii termenului de supraveghere;
 • când executarea pedepsei s-a prescris – data împlinirii termenului de prescripție;
 • când s-a dispus liberarea condiționată a condamnatului – data împlinirii termenului de supraveghere;
 • data actului de grațiere postcondamnatorie în cazul grațierii totale sau a restului de pedeapsă;
 • data rămânerii definitive a hotărârii în cazul grațierii antecondamnatorii, în cazul în care, după deducerea duratei privării de libertate, nu mai râmăne niciun rest de pedepsă de executat.

În cazul persoanelor juridice, poate să intervină numai reabilitarea de drept, dacă în decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau pedeapsa complementară a fost executată sau considerată ca executată, dacă persoana juridică nu a mai săvârșit nicio altă infracțiune.

! La împlinirea termenului de reabilitare de drept, autoritatea care ține evidența cazierului  judiciar va șterge din oficiu mențiunile privind pedeapsa plicată condamnatului persoană fizică, cu condiția ca acesta să nu mai fi săvârșit o altă infracțiune.

! În ceea ce privește persoana juridică, la împlinirea termenului de reabilitare, organul care a autorizat înființarea persoanei juridice și organul care a înregistrat persoana juridică vor șterge din oficiu mențiunile privind pedeapsa aplicată.

!!! IMPORTANT – În cazul în care conform legii în vigoare, în privința unei condamnări poate să intervină doar reabilitarea judecătorească, iar ulterior intervine o lege penală mai favorabilă care prevede că pentru pedeapsa aplicată intervine reabilitarea de drept, persoana condamnată poate formula cerere de constatare a intervenției reabilitării de drept.