CONTRACTUL PRENUPȚIAL- regimurile matrimoniale convenționale

Ce este contractul prenupțial?

Contractul prenupțial, așa cum este cunoscut în limbajul comun, este un document legal prin care viitorii soți sau chiar soții își aleg ori schimbă, după caz,  regimul matrimonial convențional.

Care sunt regimurile matrimoniale convenționale?

Regimurile matrimoniale convenționale pentru care se poate opta în prezent în România sunt regimul separației de bunuri și regimul comunității convenționale.

            Soții care aleg regimul separației de bunuri sunt proprietari exlusivi în privința bunurilor dobândite înainte de căsătorie, precum și a celor pe care le dobândesc în nume propriu în timpul căsătoriei. Spre exemplu, în timpul căsătoriei fiecare soț poate încheia de un contract de vânzare prin care să dobândească dreptul de proprietate exclusiv ori ambii soți pot încheia în nume comun un astfel de contract și să devină coproprietari.

Regimul comunității convenționale de bunuri reprezintă sistemul prin care soții au posibilitatea să-și stabilească „regulile” după care situația lor patrimonială va funționa. Practic, între soți se încheie un contract ale cărui prevederi explică modul de funcționare a acestui regim. Fiecare familie este liberă să își aleagă regulile pe care le consideră cele mai potrivite. De exemplu, alegând acest regim, soții pot stabili ca un bun propriu al unuia, dobândit înainte de căsătorie, să devină comun ambilor soți. În același timp, convenția poate să prevadă faptul că datoriile soților sunt comune sau proprii acestora.

Care sunt avantajele alegerii unui regim matrimonial convențional?

Avantajele încheierii unui regim matrimonial convențional sunt numeroase:

  • Niciunul dintre soți nu poate fi ținut de obligațiile născute din actele încheiate de celălalt soț;
  • Posibilitatea de a stabili necesitatea acordului ambilor soți la încheierea unor acte de administrare (contract de închiriere, contract de arendare);
  • Unele bunuri dobândite în timpul căsătoriei pot  avea ca proprietar exclusiv unul dintre soți, iar alte ambii soți;
  • Creditorii unui soț nu pot urmări bunurile dobândite în nume propriu de celălalt soț în timpul căsătoriei;
  • Gestiunea exclusivă a bunurilor de către soți;
  • În momentul lichidării regimului matrimonial fiecare soț rămâne cu bunurile și datoriile proprii;
  • Partajarea rapidă a bunurilor în cazul desfacerii căsătoriei, spre deosebire de partajarea bunurilor dobândite în timpul unui căsătorii încheiate  în regimul comunității legale de bunuri;

Când pot opta soții pentru un regim matrimonial convețional?

În ce privește momentul încheierii convenției matrimoniale, aceasta poate fi încheiată cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua căsătoriei sau după cel puțin un an de la încheierea căsătoriei.

Convenția prin care soții aleg un regimului matrimonial convențional are efecte însemnate asupra actelor pe care aceștia le vor încheia, respetiv asupra bunurilor pe care le vor dobândi, astfel că este important să consultați un profesionist al dreptului.